Aflevering 0: Intro

17:24 min
In deze introductie gaat Serge Pauwels samen met Pieterjan Kempynck, psycholoog en consultant, in gesprek met Ine Beyen. Ze overlopen welke weg ze zullen inslaan in deze podcast reeks waarbij wordt stilgestaan bij de lange, vaak hobbelige weg naar het realiseren van je dromen.

Er wordt ingegaan op het doel van ‘Je Eigen Koers’: greep krijgen op je eigen ontwikkeling om het beste uit jezelf te halen. Actie ondernemen, controle krijgen over de fysieke en mentale aspecten van het proces en doelgericht werken: daar gaat het over in deze reeks waarin wordt stilgestaan bij de lange, vaak hobbelige weg naar het realiseren van je dromen.

‘Je Eigen Koers’ is daarmee een podcast voor jong, zichzelf zoekend wielertalent en, bij uitbreiding, eenieder die koersgerichter wil gaan leven.

De modules zijn opgezet als een serie, met andere woorden ze volgen elkaar logisch op en vormen samen een geheel. In het kader van deze reeks hebben we ons eigen ontwikkelingsframework ontwikkeld dat bestaat uit drie niveaus.

Het eerste niveau is het wilsdomein. Daar scheppen we het kader door uit te klaren wat iemand wil bereiken en hoe dat wordt geconcretiseerd in doelen waaruit de persoon zijn motivatie kan putten en uiteindelijk kan groeien doorheen zijn hele ontwikkelingspad. Dit is het essentiële domein waar een hele carriëre, en alle tussenliggende stadia, rond wordt gebouwd. Dit is het domein van de ‘will’.

Het tweede niveau is het gedragsdomein. Daar gaan we in op allerlei zaken die je gedragsmatig kan doen om je doelen na te jagen omdat ze beheersbaar zijn en dus trainbaar zijn, zowel fysiek als mentaal. Het is het domein van gericht bezig zijn, iets doén met dat unieke talent dat je meegekregen hebt, steeds in functie van de gestelde doelen, zoals gezegd het essentiële domein. Dit is het domein van de ‘skill’. 

Of zoals Mohammad Ali, de grootste bokser aller tijden, het zei: ‘Champions are made from something they have deep inside them - a desire, a dream, a vision. They have to have the skill, and the will. But the will must be stronger than the skill.’

Het derde niveau is het persoonsdomein zelf. Daar gaan we in op het ‘zijn’ van de persoon die onderliggend is aan de sportman, we bekijken de mens achter de atleet. Dit domein is vooral relevant voor diegenen die met fundamentele vragen zitten en graag beter willen verstaan wie ze zijn, wat hen drijft, waarom ze ergens in vastlopen, of waarheen ze willen evolueren als mens.

Met deze reeks willen we het ontwikkelingspad ontrafelen in zijn fysieke en psychologische  componenten. We willen heldere inzichten vertalen in toegepaste kennis en practische tips die renners toelaten om veel zelfbewuster, en dus ook zelfredzamer, te worden en tenvolle eigenaarschap op te nemen voor hun eigen carrière om zo het beste uit zichzelf te halen.

Dit is dus een reeks waarin we heel veel belangrijke vragen opwerpen waar je zelf mee aan de slag kan om zo je eigen koers uit te zetten.