Aflevering 18: Meaningful Others 2/2

29:30 min
In deel 2 staan we stil bij de twee groepen mensen die het dichtst bij jou staan en dus ook het meest betekenis voor jou hebben, of toch zouden kunnen of moeten hebben. Het zijn de mensen waar je op steunt, zowel tijdens als na je sportieve carriere.

In deel 1 hadden we het over twee groepen mensen die wat verder van je afstaan, maar toch ook hun betekenis hebben. Het Publiek, dat zijn mensen die je handel en wandel maar af en toe zien en becommentariëren, staan ver weg. Probeer je niet beter dan hen te voelen en toon af en toe dat je ook maar een gewone mens onder de mensen bent door ook met andere dingen dan je sport onder de aandacht te komen. De Supporters volgen je wel tijdens je sportieve escapades en willen graag een actievere interactie met jou – probeer dat te organiseren zodat je er op een voor jou gepaste manier mee om kan gaan en je niet voelt dat het teveel tijd of energie van je vergt.

Die twee groepen proberen we dus wat op afstand te houden. De volgende twee groepen – je Kennissen, Vrienden en Familie enerzijds en je echte Intimi anderzijds – zijn veel nauwer betrokken en de afstand is dan ook veel kleiner.

KENNISSEN, VRIENDEN EN FAMILIE:

Wie zijn ze: dat zijn de mensen die je persoonlijk kent en waar je mogelijks een bepaalde band mee hebt. Het zijn de mensen die er waren voor je sporter werd en er ook nadien zullen zijn. Het zijn met andere woorden de mensen waarmee je het leven deelt.

Hoe zien ze jou: ze zien jou in de eerste plaats als mens, als vriend, als familielid.

Dat je sport is natuurlijk opvallend en geeft leuke verhalen; jouw succes straalt ook op hen af dus ze leven mee, ze zijn mee trots of ontgoocheld, net zoals je supporters dat zijn.

Maar ze kijken verder – ze willen vooral dat je OK bent, dat het goed met je mag gaan. Ze zijn bezorgd om jou als mens, net zoals jij dat bent om hen.

Hoe ga je er best mee om: Maak tijd voor hen alsof je geen sporter was. Interageer zo normaal mogelijk, niet als sporter maar als vriend of broer of zus. Veronachtzaam die band niet, dierbaren hebben elkaar nodig. Vrienden en familie zijn er ‘voor het leven’, dus behoed jezelf ervoor om niet van hen te vervreemden tijdens je sportcarrière; vaak is net die vervreemding een van de redenen waarom ‘het zwarte gat’ na het stoppen met sporten zo zwart is.

Probeer dus vooral mens te zijn bij hen en hou het sporten zoveel mogelijk uit de kamer. Er is altijd wel een goedbedoelende nonkel die je met vanalles wil helpen op sportief vlak, maar probeer die wat af te houden – tenslotte bemoei jij je ook niet met hun werk of leven.

Denk bijvoorbeeld na over hoe je je leven inricht: staan je trofeeën op de schouw of op de zolder? Loop je rond je gesponsorde outfit of probeer je net zo anoniem mogelijk te zijn?

INTIMI:

Wie zijn ze: dit is je kernteam; de mensen uit jouw zeer persoonlijke sfeer waarmee je op pad gaat als sporter. Dat kan een ouder zijn, een partner, een trainer. Typisch zijn het slechts een handvol mensen die jou wel écht kennen en waar je heel actief op steunt. Het zijn de mensen die er zijn omdat jij weet dat je ze echt nodig hebt.

Hoe zien ze jou: ze zien jou als talentvolle maar feilbare mens met grote dromen. Ze zien jou als ‘project’ waar ze een steentje aan bij willen dragen. Ze zien jou als iemand waarmee ze ‘samen’ op pad gaan, ze zien jou als iemand waar ze alles voor willen doen of laten.

Hoe ga je er best mee om: de basis hier in totale openheid en verbondenheid, in goeie en slechte tijden. Zorg dus dat je een goeie ‘circle of trustees’ rond je hebt, een partner waar je mee kan praten, een trainer die kan luisteren en motiveren,... . Wees eerlijk met hen, neem je tijd met hen om te overleggen, om twijfels en euforie te delen.

Het cliché zegt het: het is eenzaam aan de top. Vermijd die valkuil door niet alleen, maar samen met hen aan de top te geraken en te staan.

Alle mensen zijn misschien gelijk, maar niet in hun betekenis voor jou. Door wat onderscheid te maken tussen de mensen om je heen kan je ook leren je omgangsvorm aan te passen en weet je beter wie echt belangrijk is en met wie je welke soort informatie kan delen. Je sportieve besognes bespreek je met je intimi, terwijl je met je vrienden en familie net over de niet-sportieve, alledaagse onderwerpen moet kunnen babbelen.

Denk eraan: Iets krijgt pas écht betekenis als dat ook door een ander wordt erkent. Alles wat écht van waarde is, is immaterieel en zit in de betekenis en de beleving die jij er met je dierbaren uit haalt. Het gaat nooit echt om jou maar om dat gezamelijke gevoel dat jij toevallig hebt uitgelokt door je sportieve prestaties. Deel dus je leed, deel je succes, laat anderen op de juiste manier toe, elk in hun eigen rol. Je zal daardoor zoveel meer voldoening halen uit je persoonlijke realisaties!