Aflevering 17: Meaningful Others 1/2

28:55 min
‘Meaninful Others’ is een mooie Engelse uitdrukking die de aandacht vestigt op mensen die voor jou betekenis hebben. In deze aflevering maken we onderscheid tussen de verschillende types mensen om je heen en staan we stil bij wat ze voor jou betekenen en hoe je ermee om kan gaan.

Het helpt om niet iedereen over dezelfde kam te scheren en stil te staan bij de verschillende rollen en de verschillende betekenis. We kunnen mensen opdelen in ‘types’ die je een beetje kan zien als concentrische circels: er zijn de circles aan de buitenkant, mensen die ver van je staan, terwijl de circels vlakbij jou meest belangrijk zijn.

Laat ons die circels even overlopen, van buiten naar binnen:

PUBLIEK

Wie zijn ze: dat zijn eigenlijk alle mensen die je tegenkomt, mét of zonder interesse in je sport. Het zijn de bewoners van je dorp, de mensen die een krant lezen of TV kijken. Af en toe volgen ze misschien wel wat je doet, eerder toevallig en enkel op gelegenheden. Ze zijn dus niet echt geinteresseerd in jou en enkel als er iets opvalt merken ze het op.

Hoe zien ze jou: ze zien jou op basis van clichés, en dat kan vanalles zijn: als iemand met een gepriviligeerde levensstijl... of iemand die op zondag moet werken ... of als iemand met een tof kapsel ... of als een geweldige kampioen ... of als iemand die altijd zo beleefd is.... met andere woorden: ze zien één iets en vullen dat verder vrijelijk aan. Ze zien wat ze willen zien.  Hoe ze jou zien zegt zoals steeds evenveel over hen als over jou.

Hoe ga je er best mee om: wie ze ook zijn of wat ze ook vinden, respecteer alle mensen en geef er geen mening over. Het heeft geen zin om, als je iets hoort waar je niet blij mee bent, dat beeld te trachten te corrigeren of hun ‘ongelijk’ te bewijzen. Die mensen zijn niet écht met jou bezig, als ze al iets vinden dan is dan een vluchtige gedachte, je passeert hoogstens even de revue in hun hoofd.

Echter, probeer je respect wel inhoud te geven. Uiteindelijk word je profsporter omdat het publiek graag vermaakt wil worden. Maakt niet uit hoe. Je kan mensen op heel veel verschillende manieren vermaken, dat hoeft niet altijd met een heroïsche overwinning te zijn. Probeer waardig je vak uit te oefenen, wees steeds beleefd en hoffelijk, vecht hard in de wedstrijd maar blijf altijd correct naar iedereen. Probeer een voorbeeld te zijn.

Er zijn, naast je daden als sporter, heel wat zaken die je kan doen om ‘iets terug te geven’ aan de maatschappij, denk aan goede doelen steunen of tijd maken voor kansarmen en sociale projecten. De dankbaarheid die je terugkrijgt voor de tijd die je ervoor maakt geeft je veel energie. De erkenning die je geeft aan mensen met minder geluk helpt jou ook echt verder: je leert anders kijken, eigen problemen relativeren, en je eigen situatie meer apprecieren.

SUPPORTERS:

Wie zijn ze: het woord zegt het: het zijn de mensen die je ondersteunen. Al is dat misschien een beetje een naieve en enge kwalificatie als je ‘supporters’ vandaag de dag bezig ziet.

Het zijn mensen die zich specifiek richten tot jou sport en tot jou als sporter. Ze volgen wat je doet en krijgen op een of andere manier energie uit die activiteit. Ze investeren dus actief (tijd, geld, energie,...) in het bezig zijn met jou.

Sommigen zijn ter goeder trouw (the lovers), maar anderen (the haters) kunnen heel hard bashen – bijvoorbeeld op sociale media. Ze vinden dat ze recht hebben om te zeggen wat ze vinden, ook al is dat een zeer persoonlijke en ongefundeerde mening.

Hoe zien ze jou: ze zien jou als iemand waarvan ze verwachten dat hij of zij all the way gaat om hun dromen waar te maken. Zij hebben bepaalde ideeën over wat jij moet doen en laten en ze vinden ook dat ze het recht hebben om dat aan jou te vertellen.

Hoe ga je er best mee om: Supporters, mensen die hun tijd in jou steken – om te ‘loven’ of te ‘haten’ – zijn belangrijk, hoe je het ook draait of keert. Maar de meesten ken je niet, en wil je vaak ook helemaal niet kennen. De kunst bestaat erin om ze te erkennen. Een deel van je aandacht en tijd steek je dus best in die groep, want niks ergers dan onverschilligheid en anonimteit voor de topsporter, toch?

Advies hier: probeer het contact pro-actief te organiseren. Supportersclubs of -avonden, of fanrides, zijn daartoe een erg goed idee, dat geeft het voor jou én voor hen een structuur waar die momenten samen beleefd kunnen worden. Hoe meer je je interactie met hen organiseert, hoe beter.

In het verlengde daarvan: probeer zo min mogelijk in individuele dialoog te gaan. Social media is in die zin een echte vloek... via @ en # wordt er je vanalles toegezonden wat je soms koud laat, soms charmeert of soms chockeert. Probeer er zo weinig mogelijk op in te gaan want je geraakt er niet meer uit. Het zuigt tijd en uiteindelijk ben je aan het pingpongen met een groep die ver van je staat en slechts als geheel belangrijk is, maar waarvan de individuele leden niet zo belangrijk zijn. Hou ze dus op afstaan, maar geef ze wel genoeg om te blijven supporteren.

In de volgende aflevering staan we stil bij de twee groepen die echt dicht bij jou staan: je vrienden of kennissen en je kernteam.