Aflevering 6: Fysieke Training 2/3

33:06 min
In deze aflevering staan we stil bij het inplannen van je fysieke trainingen. We bekijken hoe je voor jezelf een helder kader kan bouwen waardoor je houvast hebt omtrent wat je wanneer zal doen. We gaan specifiek in op het belang van jaarplannen en het belang van weekplannen en staan stil bij de zin en onzin van waardes en platformen.

Een algemeen jaarplan is een plan dat in het verlengde van jouw doelen ligt. Het schept een globaal beeld van hoe jij jouw jaar ziet, wat de belangrijke momenten zijn en waar je welke klemtonen wil gaan leggen. Je maakt dus een volledige kalendar voor het hele jaar. Je bepaalt daarbij wanneer je goed moet zijn en hoe je daarnaar toe zal werken, maar ook hoe je daarna je rust zal verzekeren. Je vakanties (hoelang ze duren, waar je ze zal doorbrengen, wel of niet langeafstand vliegen of wel of niet skiën bijvoorbeeld) staan dus ook in dat jaarplan.

In een goed jaarplan zitten dus blokken met wedstrijden, stages, maar ook bijvoorbeeld de tijd die je nodig hebt om andere zaken te doen zoals studeren en examens afleggen.

Zorg dat jouw jaarplan zo concreet en evenwichtig mogelijk is opgemaakt zodat je er energie door krijgt. Overleg het goed met alle belangrijke personen (trainers, ploegleiders,...) waarbij je best heel pro-actief aangeeft hoe jij jouw plannen ziet. Denk eraan: als jij niet aangeeft wat je belangrijk vindt zal een ander het voor jou invullen. Hoe meer mening je hebt over wat goed is voor jouw en hoe jij een en ander ook zelf ziet, hoe meer de anderen rekening kunnen houden met jouw inbreng.

Denk eraan dat je plan natuurlijk niet 100% zeker zal uitgevoerd kunnen worden zoals je het hebt gepland. Er kan vanalles gebeuren waardoor jouw plan aangepast moet worden. Blijf dan ook flexibel om daar waar nodig je plan aan te passen.

Binnen dat jaarplan, dat redelijk algemeen is, maak je dan concretere weekplannen. Daarin zitten alle componenten van je training (kracht, uithouding, snelheid, lenigheid,...). Hou zoveel mogelijk rekening met externe factoren zoals het weer of andere verplichtingen die je hebt. Hoe beter de zaken zijn ingepland, hoe meer rust je zal hebben door de duidelijkheid van je schema.

Overleg bij het uitwerken van een trainingsschema steeds met je trainer. Een goed plan komt tot stand door een open dialoog waarbij trainer & atleet rekening houden met elkaar. Dat schema is ook geen dwingende to-do lijst maar eerder een geheel van belangrijke zaken die getraind moeten worden. Deze trainingen afwerken lukt de ene dag ook beter dan de andere en die ervaring moet je ook delen met je trainer zodat deze, waar nuttig of nodig, de training kan aanpassen op basis van hoe je lichaaam die training verteert.

Overleg je schema ook met je dierbaren. Je huisgenoten kunnen maar beter weten wie ze in huis hebben en wat er allemaal aan zit te komen de komende week. Hou rekening met elkaar en kijk ook hoe je wederzijdse plannen eventueel aan elkaar aan kan passen.

Eens je echt gaat trainen krijg je natuurlijk te maken met een hele batterij specifieke oefeningen die heel vaak ingevuld worden met bepaalde concrete waardes. Je blokjes hebben een bepaalde duur en bepaalde intensiteit uitgedrukt in wattage bijvoorbeeld. Die waardes komen niet uit de lucht vallen en hebben uiteraard een bepaalde reden; en het is de bedoeling om die ook zo consequent mogelijk na te streven. Maar staar je er zeker niet blind op. Als het op het ene moment niet lukt, forceer het dan ook niet. Uiteindelijk is het niet essentieel binnen een plan dat je die inspanning specifiek op dat moment doet, maar eerder dat je over de hele week heen alle oefeningen hebt afgewerkt. Blijft dus ook hier flexibel genoeg en hou jezelf het recht voor om waar nodig te schuiven in je schema, zolang je er maar open over praat met je trainer.

Er zijn tal van platformen waarop waardes & fysieke prestaties geregistreerd worden. Strava is hiervan een populair voorbeeld. Denk er echter aan dat elk platform zijn reden van bestaan heeft. Strava is bijvoorbeeld een sociaal platform, het bestaat net om prestaties met elkaar te delen en elkaar ‘kudos’ te geven – een fijne erkenning voor je eenzame uren onderweg. Maar het is niet de bedoeling dat het als een soort vergelijkingsplatform wordt gebruikt om te zien hoe goed iemand is ten opzichte van de anderen. Laat je dus zeker niet gek maken omwille van wat je erop ziet en denk goed na waarom je er data op zou gaan posten.

De essentie van het plannen van je fysieke training is dus dat het persoonlijk maatwerk is. Wat voor jou werkt is anders dan wat voor een ander werkt. Richt je dan ook vooral op jezelf, bouw je eigen trainingsschema, zowel op lange als korte termijn, en ga er dan flexibel mee om in overleg met je trainer.